12.09.2021 Breathing /sites door Angelo Custódio & Yara Said

Breathing /Sites
Participatieve performance 12 September 16:00

Adem bemiddelt onze belichaamde dialoog met de wereld en de manier waarop we ons ermee verhouden. Zijn machtsstructuren zouden bijvoorbeeld een cascade van fysieke veranderingen in het lichaam kunnen veroorzaken. Deze reactie op verschillende niveaus van angst kan worden afgelezen in de lichamelijkheid van de ademhaling.
De in de lucht uitgezonden codes van de cultuur dringen erop aan het lichaam te censureren en gewenste patronen op te schrijven die in overeenstemming zijn met kapitaalaccumulatie. Hoewel hun technologieën werken aan de plasticisering van de mens, door middel van verschillende reproductiewijzen, prikkelen de pogingen om hem het zwijgen op te leggen en te temmen alleen het innerlijke 'wilde paard'. Het fenomeen adem roept ook belichaamde weerstandsstromen op. Ze stralen vibrerende intensiteiten uit van een zich altijd ontwikkelende vorm van intimiteit, een resonantie die, wanneer ernaar wordt geluisterd, de stagnatie van binaire grenzen kan verstoren.

Breathing/sites is een uitnodiging om af te stemmen op de verzachtende golven van de adem. De partituur genereert een sonisch moment op basis van een situationele uitwisseling tussen lichamen in de ruimte. De deelnemers worden uitgenodigd om een ​​daad van vrijgevigheid te belichamen - ademen volgens voorgeschreven patronen - een pneumatisch continuüm waar de grenzen tussen vrije tijd en arbeid vervagen. In ruil daarvoor roept de ademcompositie de geïmproviseerde uitingen van Angelo Custódio en Yara Said op. Dit samenspel genereert een liminaal moment waarop lichamen een affectieve uitwisseling tussen vreemden tegenkomen.

Angelo Custodio (PT/NL, 1983) is een op onderzoek gebaseerde kunstenaar die momenteel in Amsterdam woont. Hij heeft een praktijk ontwikkeld die is gebaseerd op kritische theorie en belichaamde kennis.
Angelo is jarenlang opgeleid als klassiek zanger en onderzoekt het performatieve gebruik van de stem om sonische ontmoetingen met kwetsbaren te ontwikkelen. Deze performatieve ontmoetingen faciliteren open spleten - wilde(re) ruimtes - die andere belichamingen en vrijere ecologieën van het leven volkomen verwelkomen.
Hij spoort aan om empathisch begrip van identiteiten te voeden, met een focus op het hedendaagse falen van ondersteunende structuren voor queer lichamen en lichamen met een handicap.
Angelo heeft het Mondriaan Fonds Stipendium for Emerging Artists (2020 – 2021) ontvangen.


Concept: Angelo Custodio
Artiesten: Yara Said en Angelo Custodio

Onderzoek ondersteund door Mondriaan Funds

Performance ondersteund door Amsterdams Fonds voor de Kunst

www.angelocustodio.com